คุณกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ

คุณกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ

นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (THECA)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทค อี-บิสสิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด (TeC: Thailand e-Business Center)

คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา

คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา

ที่ปรึกษา และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (THECA)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไพร์ซซ่า จำกัด

 

 

คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ

คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ

ที่ปรึกษา และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (THECA)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป จำกัด

คุณผรินทร์ สงฆ์ประชา

คุณผรินทร์ สงฆ์ประชา

อุปนายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (THECA)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท นาสเก็ต รีเทล จำกัด

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร

อุปนายก ประธานฝ่ายการเงิน และเหรัญญิก สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (THECA)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด

Digital Business Consult - บริษัทที่ปรึกษาโมเดลธุรกิจ ดิจิทัลเอเจนซี และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

คุณพิมพ์ฐดา สหัชอติเรกลาภ

คุณพิมพ์ฐดา สหัชอติเรกลาภ

อุปนายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (THECA)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท สยามเอาท์เลต เซอร์วิส  จํากัด

คุณปุญญามาลย์ สุบรรณ ณ อยุธยา

คุณปุญญามาลย์ สุบรรณ ณ อยุธยา

กรรมการและ โฆษก  สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (THECA)

ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายการตลาด TRUEID

นางสาว มัณฑิตา จินดา

นางสาว มัณฑิตา จินดา

กรรมการฝ่ายการตลาด สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (THECA)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล ทิปส์จํากัด

คุณภัทร เถื่อนศิริ

คุณภัทร เถื่อนศิริ

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (THECA)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซลสุกิจํากัด

คุณณัฐวิทย์  ผลวัฒนสุข

คุณณัฐวิทย์ ผลวัฒนสุข

นายทะเบียน  สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (THECA)

กรรมการผู้จัดการบริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยูช็อป จํากัด

คุณแอนดรู ฮองซาน จีย์

คุณแอนดรู ฮองซาน จีย์

กรรมการงานต่างประเทศ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (THECA)

Country Director บริษัท ชเนล มีเดีย เอเชียจํากัด

คุณชัยยุทธ์  เจนวิริยะโสภาคย์

คุณชัยยุทธ์ เจนวิริยะโสภาคย์

กรรมการ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (THECA)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทมาโต้ ไอเดียส์ จํากัด

คุณสวภพ ท้วมแสง

คุณสวภพ ท้วมแสง

กรรมการ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (THECA)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซอร์ทเอาท์จํากัด

คุณวุฒินันท์ สังข์อ่อง

คุณวุฒินันท์ สังข์อ่อง

กรรมการ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (THECA)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟาสต์ชิป จํากัด

คุณชารีฟ เด่นสุมิตร

คุณชารีฟ เด่นสุมิตร

กรรมการ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (THECA)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แฮส ออเดอร์ จํากัด

คุณฐิติภูมิ  โชควัฒนา

คุณฐิติภูมิ โชควัฒนา

กรรมการ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (THECA)

ผู้อํานวยการฝ่าย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

คุณวรวุฒิ  สายบัว

คุณวรวุฒิ สายบัว

เลขานุการและเลขาธิการ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (THECA)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิวตี้นิสต้า จํากัด