การใช้งาน THECA LOGO

สำหรับสมาชิกที่ต้องการใช้ Logo ของสมาคมฯ กรุณาอ่านข้อกำหนดการใช้งานทั้งหมดนี้อย่างถี่ถ้วน

Resource :

THECA Brand Manual [PDF]

                  

ทั้งนี้หากสมาคมฯ พบการใช้งาน Logo ที่ผิดตามหลักเกณฑ์การใช้งานไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง สมาคมฯ มีสิทธิ์เพิกถอนสมาชิกภาพจากสมาชิกที่ละเมิดข้อตกลง

Download Link :

ติดต่อขอใช้งาน Logo

หรือ  ดาวน์โหลด THECA LOGO [เฉพาะสมาชิกที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น]