สิทธิประโยชน์เข้าร่วมงาน

March 2, 2021 นัดหมาย สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า March 2, 2021  10:00 am – 12:00 pm ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วัน : อังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา : 10.00 – 12.00 น. สถานที่ :  ห้อง  412  สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา Google Map : https://goo.gl/maps/dKZf7MVugDsVBv4m7  หัวข้อในการนำเสนอและขอคำปรึกษา – การแบ่งตลาด e-commerce ในประเทศไทย – e-commerce market supply chain/ Thailand e-commerce landscape – Market volume by segment – Applicable e-commerce market policy – Pain point or unfair issue in e-commerce market  … Continue reading สิทธิประโยชน์เข้าร่วมงาน