สรรพากร


แหล่งความรู้

 

 

 

 

 

ชื่อหนังสือ : Design for e-Commerce
(คู่มือการออกแบบเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ)

จัดทำโดย : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
                สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
  
                       
สถานะ : ไม่มีวางจำหน่าย (แจกฟรีสำหรับสมาชิกสมาคม) [หมดแล้ว]
พิมพ์ครั้งแรก : มิถุนายน 2549
ผู้เขียน : บุษปา กีรติไกรนนท์
ตัวอย่างเนื้อหาภายในเล่ม : -  การวิเคราะห์เว็บไซต์ (Analyze Web traffic)
                                    -  พื้นฐานการออกแบบเว็บไซต์ e-Commerce
                                    -  รู้จักประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience)
                                    -  Usability คืออะไร ?
                                    -  การออกแบบปฏิกิริยาของระบบ (Interactve Design)
                                    -  Corperate Identity และ Branding
                                    -  สถาปัตยกรรมข้อมูลข่าวสาร (Information Architecture)
                                    -  การออกแบบเว็บยุคใหม่ด้วย Web 2.0 และ Ajax

 

 

 

 


ชื่อหนังสือ : กลโกงออนไลน์


จัดทำโดย :  - คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                  - สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                  - สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
                  
                       
สถานะ : วางจำหน่ายที่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ   ร้านหนังสือ se-ed book และ NECTEC
พิมพ์ครั้งแรก : เมษายน 2550
ผู้เขียน : ลลิดา รัตนศรีทัย และ จรัสแสง วนเวียน
ตัวอย่างเนื้อหาภายในเล่ม : -  ปัญหา - กลโกงที่พบบ่อย
                                    -  ทางออก - ทางแก้เมื่อโดนโกงออนไลน์
                                    -  สังเกตพฤติกรรมที่น่าสงสัย วิธีแจ้งเหตุ

 

 

 


ชื่อหนังสือ : e-Commerce Success Case Study
(กรณีศึกษาธุรกิจ อีคอมเมิร์ซ ชั้นนำของไทย)

จัดทำโดย :  - สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
                 - สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
                  
                       
สถานะ : ไม่มีวางจำหน่าย (หมดแล้ว!)
พิมพ์ครั้งแรก : กันยายน 2550
ผู้เขียน : ทีมคณะกรรมการสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
สนับสนุนข้อมูลโดย : ทีมงาน ตลาด ดอทคอม จำกัด
                             ทีมงาน เร้ดดี้ แพลนเน็ท จำกัด
                             ทีมงาน มาเก็ต แอท โฮม จำกัด
                             ทีมงาน เพย์สบาย จำกัด

 

 

    สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550
(ข้อมูลพื้นฐาน : นอกเขตเทศบาล)

     สรุปข้อมูลสถิติที่สำคัญ พ.ศ. 2550
   เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทยที่สำคัญ
พ.ศ.2550
     การสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2549 (ครัวเรือน)
    รายงานการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากร พ.ศ. 2548 - 2549
 
     การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
ทั่วราชอาณาจักร

สิ่งพิมพ์เชิงสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติอื่นๆ>>

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ