สรรพากร


[เฉพาะสมาชิกเท่านั้น!] งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

 

 

เนื่องด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยได้หมดวาระลง จึงทำการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ขึ้น โดยในงานจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นรับหน้าที่เพื่อสานงานต่อ ตลอดจนการพบปะระหว่างสมาชิก

 

โดยจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ห้อง Meeting Room 3 เวลา 15.00 – 17.00 น.

 

ทั้งนี้ขอความกรุณาท่านสมาชิกตอบรับเข้าร่วมการประชุมภายในวันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยลงทะเบียนทางออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/election-commission-59

 

สมาชิกท่านใดสนใจจะลงสมัครเลือกตั้งกรรมการ (เฉพาะสมาชิกสามัญเท่านั้น) สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ jidapa@webmaster.or.th

 

 

ทั้งนี้ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 59 นั้น ทางสมาคมฯได้จัดงานเสวนาในหัวข้อ Thailand E-Commerce Trend 2016 อีกด้วย

จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมงานดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 13.00 น. โดยอ่านรายละเอียดได้ที่ Thailand E-Commerce Trend 2016 หรือ ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/ecommerce-trend-2016

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย 

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 – 17.00 น.

ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ห้อง Meeting Room 3

 

14.00 น. – 15.00 น.           ลงทะเบียนสมาชิก

15.00 น. – 17.00 น.           เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

                                             โดย นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย

                                   รายงานผลการดำเนินงานสมาคมปี 2556

                                              โดย นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย

                                  เลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ ใหม่เนื่องจากหมดวาระ

                                              โดย สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย

                                  เลือกตั้งนายกสมาคมฯ

                                              โดย กรรมการสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย

                                  มอบหมายงานแก่กรรมการสมาคมฯ ใหม่

                                               โดย สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ผู้สมัครเลือกตั้งคณะกรรมการชุด 2559

 

 

1.  ปุญญามาลย์ สุบรรณ ณ อยุธยา
www.towrai.com 
www.nikoslogistics.com , www.nikosbox.com

เป็นที่ปรึกษาด้าน Digital ให้กับ Brand ต่างๆ และมีสอนพิเศษเกี่ยวกับโฆษณา และ Online และรับเป็นพิธีกรในงานต่างๆ

ทำงานตำแหน่ง Head of Marketing ดูแลด้านการตลาดในธุกิจ E Commerce และ E logistics ภายใต้ Nikos Group

2.  คุณบุรินทร์ เกล็ดมณี
www.ReadyPlanet.com
ทำงานเป็นวิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม และงานในอุตสาหกรรมค้าปลีกกว่า 15 ปี ก่อนที่จะมาทำงานในด้าน digital marketing ประมาณ 10 ปี โดยเป็นผู้ถือหุ้นและ ผู้บริหารของ ReadyPlanet 

3. คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา
www.Priceza.com
 

ผู้บุกเบิกการทำ Price Comparison Shopping & Comparison Shopping Website หรือ Shopping Search Engine คนแรกๆของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2004 และมุ่งมั่นศึกษาและพัฒนามาโดยตลอด ประสบการณ์ในการพัฒนาและลุยสร้างธุรกิจจากศูนย์ขึ้นมาด้วยตัวเองมากกว่า 10 ปี
4. คุณธนชาติ เจนสาธิต
www.suit-online.com

หลังจากเรียนจบปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ได้เรียนต่ออนุปริญญาที่ Sydney School of Business and technology, Sydney Australia หลังจากเรียนจบ ได้เริ่มทำงาน ประจำในตำแหน่งพนักงานทั่วไปที่ บริษัท เอเดน เอ็ดดูเคขั่น เซ็นเตอร์ ดูแลเรื่องการตลาด และบริการลูกค้า เป็นเวลา 2 ปี

เมื่อกลับประเทศไทยได้เข้าดูแลกิจการ โรงงานเสื้อสูท ทีเอ็มที การเม้นท์ ต่อจากที่บ้าน และเริ่มเปิดกิจการเป็นของตัวเอง ชื่อร้านสูท ออนไลน์ การ์เม้นท์ ในปี 2010-ปัจจุบัน

5. คุณธนกร ชาลี
www.taladpanya.com

ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ “ตลาดปัญญา” (eMarketplace คอร์สออนไลน์) และปัจจุบันดำรง ตำแหน่ง Chief Operating Officer ของ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) 

จบการศึกษาทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์ทำงาน 26 ปีทางด้าน Product R&D, IT และงานบริหาร เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจออนไลน์และ Internet Marketing ในช่วงปี 2553    

6. คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ

www.tarad.com

ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ปริญญาโทใบแรกจาก มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญด้าน Internet & E-Commerce จบปริญญาโท ใบทีสองที่ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และจบปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัยรังสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความถนัดในด้าน Digital. technology & Marketing, E-Commerce

7.  คุณณัฐเศษ ศิรินันท์ธนานนท์

www.bentoweb.com

คุณณัฐเศษ ศิรินันท์ธนานนท์ (ทร) เป็นคุณพ่อของลูกสาวที่น่ารักที่เชื่อว่า เทคโนโลยีและการตลาดสามารถส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SME ให้สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด รวบรวมทีมที่มีความเชื่อในแบบเดียวกัน และทำงานเพื่อสนับสนุน SME ภายใต้บริษัท Semantic Touch จำกัด คุณทรดูแล BentoWeb ระบบร้านค้าออนไลน์สำเร็จรูปที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ SME สามารถต่อยอดธุรกิจ ที่มีไปยังโลกออนไลน์ด้วยความสบายใจ และสนุกกับการสร้าง theTripPacker ให้เป็นชุมชนสำหรับผู้ที่รักการท่องเที่ยวในประเทศไทย

8. คุณสืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์

www.vcommerce.co.th

เป็นที่ปรึกษาด้าน Ecommerce ให้แก่กระทรวงพาณิชย์มากว่า 7 ปี และ วางแผนธุรกิจออนไลน์และบริหารให้แก่แบรนด์เครื่องสำอางและอาหารเสริมมูลค่ากว่าพันล้านบาท

9. คุณภราดร วิชยภิญโญ

www.ais.co.th/mpay

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักธุรกรรมการเงินและบริการออนไลน์ บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด (ในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) หรือ AIS)

10. คุณวรพงศ์ ศรีวิเชียร

www.wor.co.th

ธุรกิจเกษตรที่กำลังได้รับความนิยม ในปัจจุบัน ทำให้เราต้องปรับตัว ให้ทันกับความต้องการ ของเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยี เพื่อค้นหาข้อมูล หรือสินค้าที่ต้องการ
11.  คุณจุฑารัตน์ พิบูลธรรมศักดิ์
www.ensogo.co.th
กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอ็นโซโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมงานกับบริษัทเอ็นโซโก้ประเทศไทย   ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขาย Nation Brand ในปี 2013 โดยปัจจุบันคุณจุฑารัตน์ พิบูลธรรมศักดิ์ ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายขายธุรกิจบริการ  และฝ่ายขายธุรกิจท่องเที่ยว) ซึ่งก่อนหน้าที่จะมาร่วมงานในธุรกิจ 

 

 

 

 

 

  
กิจกรรมของสมาคม

Thai e-Commerce Association join the Belt and Road E-Commerce Strategic Alliance
[เฉพาะสมาชิกเท่านั้น!] Thailand E-Commerce Trend 2016
สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ไทยเข้าพบอดีตนายกอภิสิทธิ์ article
คุณวรวุฒิ อุ่นใจ article
Thailand Internet Expo 2011
โครงการ CyberScout article
เดลินิวส์ลงข่าวโรงเรียนe-Commerce article
รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครไอทีในการช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัย
ทำไมต้องใช้ excel ช่วยจัดทำฐานข้อมูลผู้ประสบภัย ! article
คนในวงการไอทีเมืองไทยระดมทุนช่วยภัยน้ำท่วม article
รายนามคณะกรรมการบริหารวาระ ปี 2553-2555 article
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 article
tax e-commerce thailand article
ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช article
ติดตามผลงาน 30 วัน รมต.ไอซีที article
โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา article
หนังสือพิมพ์ telecomjournal สัมภาษณ์เลขาธิการสมาคม article
เกาะติดงานสัมมนา "คลิก ช้อป ออนไลน์อย่างปลอดภัย รู้ทันภัยออนไลน์"ครั้งที่ 3
เกาะติดงานสัมมนา "คลิก ช้อป ออนไลน์อย่างปลอดภัย รู้ทันภัยออนไลน์" ครั้งที่ 2
ประมวลภาพงานสัมมนา "คลิก ช้อป ออนไลน์ อย่างปลอดภัย รู้ทันภัยออนไลน์" ครั้งที่1
ประมวลภาพการร่วมงาน Hello World! " TurnOnTechLive "
สรุปผลการร่วมประชุม Cooperation for e-Commerce Survey in Asia 2009
ประมวลภาพพิธีเปิดสำนักงานแห่งใหม่ของซิป้า พร้อมกับเยี่ยมชมบรรยากาศในสำนักงานฯ
ประมวลภาพงาน" ประเทศไทยสดใด ผู้ประกอบการไทย ช่วยชาติ" (Entrepreneur Day)
สรุปผลการร่วมงานสัมมนา"การบริหารฝ่าวิกฤตสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร"
ประมวลภาพ "งานสัมมนาบุกเบิกการตลาดแนวใหม่ด้วย Online Marketing " article
สรุปผลการร่วมงานเสวนา หัวข้อ"SME จะได้อะไรจากโครงการประกันสินเชื่่อ"
ประมวลภาพ งาน GMS E-Commerce Workshop ณ โรงแรมฮอลิสัน คุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประมวลภาพงานหารือ"การเพิ่มกำไรและลดต้นทุนจากการบริหารธุรกิจ E-Commerce"
ประมวลภาพงาน "Rainbow Project สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มธุรกิจ กระตุ้นเศรษฐกิจไทย" ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2552
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย จัด Workshop พัฒนาความรู้และทักษะ E-commerce แบบครบวงจร
ประมวลภาพ งานThailand e-Commerce Forum 2008 ... Today Knowledge for the Next Competitive Edge
รายงานผลการสำรวจผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2551
ภาพบรรยากาศการประชุมหารือการจัดงาน Thailand e-Commerce Forum 2008 ครั้งที่ 1
ภาพบรรยากาศการประชุมประจำเดือนกันยายน 2551
Social Networking Marketing for e-Commerce
รายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ปี 2551
สรุปการประชุมร่วมกับ BOI
รายงานผลการดูงานโครงการ Guideline for Implementation of e-Commerce in TNZCEP
ขอเชิญสมาชิกสมาคมและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551
เข้าพูดคุยปรึกษาเรื่องสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์
เข้าร่วมสัมมนาและแสดงความคิดเห็นเรื่อง "การจัดทำนโยบายและแผนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์" ครั้งที่ 2
งานสัมมนาในงาน "Bangkok ICT EXPO 2007" article
รายชื่อผู้ร่วมงาน #THAIECOMMERCE article
e-Business : A new way to do businessarticle
คำชี้แจงกรณีรายชื่องาน Thailand e-Commerce forum หาย? article
รายชื่อผู้ลงทะเบียนจำนวน 547 ท่าน article
สร้างธุรกิจออนไลน์ของคุณได้ในวันนี้ ง่ายและฟรี
สร้างธุรกิจออนไลน์ของคุณได้ในวันนี้ ง่ายและฟรี
สร้างธุรกิจออนไลน์ของคุณได้ในวันนี้ ง่ายและฟรี
สร้างธุรกิจออนไลน์ของคุณได้ในวันนี้ ง่ายและฟรี
สร้างธุรกิจออนไลน์ของคุณได้ในวันนี้ ง่ายและฟรี
สร้างธุรกิจออนไลน์ของคุณได้ในวันนี้
Headline
Headline
Test
สสช เชิงรุกตอน : “Thailand e-Commerce Forum 2007“ article