สรรพากร


สมาชิก

 

ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน

หากคุณจริงจังกับการประกอบธุรกิจ E-Commerce สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยขอเชิญคุณเข้าร่วมเป็นสมาชิก เพื่อกำหนดทิศทาง E-Commerce ไทย และต่อยอดธุรกิจของคุณให้เข้มแข็งขึ้น 

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

  • ต่อยอดความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ที่สมาคมจัดขึ้นหรือร่วมจัดขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • ได้รับส่วนลดค่าทำเนียมการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ผู้จัดงานเสนอให้สำหรับสมาชิกสมาคม
  • E-Commerce Tips and Tricks จากสุดยอดกูรู E-Commerce ไทย
  • สิทธิเข้าร่วมโครงการ Thailand Online Mega Sale ที่สมาคมจัดขึ้นทุกปี *
  • มีสิทธิลงสมัครเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ และ ออกเสียงเลือกตั้ง *

ค่าธรรมเนียมสมาชิก

  • นิติบุคคล 1,000 บาท/ปี (สามารถส่งชื่อได้ 2 ท่าน)
  • บุคคลธรรมดา 200 บาท/ปี