สรรพากร


ประกาศสมาคม
ทางสมาคมเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ให้การสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารฯ จาก องค์การอาหารและยา (อย.)


อย.ข่าวเพื่อสื่อมวลชน
ผลการดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอาหาร ฉบับที่ 22/ปีงบประมาณ 2551
อย.ข่าวเพื่อสื่อมวลชน

กฎหมายใหม่ ! เครื่องสำอางทุกชนิดต้องจดแจ้งกับภาครัฐก่อนขาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามความปลอดภัยให้ผู้บริโภคมากขึ้น

อย.ข่าวเพื่อสื่อมวลชน
รมช.สธ. นำทีม ตรวจเยี่ยม อย.น้อย ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
อย.ข่าวเพื่อสื่อมวลชน
อย.แจงรายการวัตถุที่ห้ามใช้ในเครื่องสำอาง เตือนผู้ผลิตอย่าใช้
ประชาสัมพันธ์ความรู้ อย. ด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ(สิงหาคม 51)article
หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]