สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว ร่วมหารือ กับคุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา นายกสมาคมฯผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทย ในโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ เอสเอ็มอี เพื่อส่งเสริมผลักดัน เอสเอ็มอีเข้าสู่ตลาดออนไลน์ รวมทั้ง มาตรการเตรียมความช่วยเหลือ ผู้ประกอบการอิเล็กทรอนิกส์ไทย และ โครงการ cross borders การส่งออกสินค้าไทยออนไลน์ ไปยังต่างประเทศ

ติดตามอัพเดท กิจกรรมที่น่าสนใจได้เร็วๆนี้