สมาคมฯ ในฐานะ supporting organization ของ งานสัมมนาออนไลน์ “3rd E-Commerce & Last Mile Logistics Virtual 2021 ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2564. (บรรยายภาษาอังกฤษ) ขอเรียนเชิญสมาชิกผู้ประกอบการออนไลน์ลงทะเบียนร่วมงานฟรี และนิติบุคคล ได้รับส่วนค่าบัตร 20% สนใจลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ http://www.magentaglobalevents.com/emerging…/Registration

Highlight ของงาน

Ø Understanding the new consumer and seizing new growth opportunities in the new disrupted retail environments

Ø Best Practices on retail partnerships, driving transactions & maintaining your competitive experience advantage

Ø Strategies in developing cross border business